Ga naar inhoud

Dynamische simulaties

Het ontwerp van een warmtepompsysteem mag je niet uitvoeren door op de piekvermogens een aantal rekenregels en tabellen los te laten om zo tot een vermogen van de warmtepomp en geothermische installatie te komen. Zeker in het geval van een BEO of KWO is het noodzakelijk dat deze systemen op een dynamische manier gesimuleerd worden. Bij een BEO of KWO wordt de bodem als energieopslagsysteem aangewend. Bij de dimensionering van zulk opslagsysteem is het belangrijk om te weten hoeveel energie over welke periode er onttrokken of ge-injecteerd wordt in de thermische buffer. Daarnaast kunnen we deze tools ook inzetten om de impact op de omgeving te bepale (bodemtemperatuur op een bepaalde afstand) en het energieprofiel van het gebouw op te maken.

simulatie grondwater KWO BEO

Daar waar de statische berekening louter een momentopname is, veelal op een piekmoment (koellast en warmteverlies), gaat de dynamische simulatie een stap verder. Van het gebouw wordt een model gemaakt, dat energiegerelateerde parameters bevat (bouwschil, beglazing met oriëntatie, massacapaciteit...). Daar worden een aantal invloedsfactoren aan gelinkt (bezettingsgraad, interne warmtewinst, gebruikspatronen...) en een klimaat aan gekoppeld (op jaarbasis). Tot slot worden de eisen mbt de installaties ook toegevoegd aan de verschillende ruimtes (type verwarming, ventilatievoud, type verlichting)...  Als resultaat bekom je dan een jaarprofiel waar je duidelijk kan zien hoeveel de effectieve piekvraag is, hoeveel de basislast bedraagt en hoeveel energie je gebouw uiteindelijk gaat vragen, welke comforttemperaturen er in de lokalen heerst.... Daarenboven kan je ook een parameterstudie uitvoeren, die aantoont wat de impact is van aanpassingen op het resultaat (energievraag, comfort, pieklast...). Een noodzakelijke tool dus, om een duurzaam ontwerp van je project te maken. 

simulatie bouw

Het ontwerp van een BEO-veld en KWO zijn bij ons altijd gebaseerd op een dynamische simulatie. Zeker als we de resultaten van een statische berekening naast deze van de dynamische benadering leggen, blijken beide berekeningswijzen dar van project tot project aanzienlijke verschillende resultaten op te leveren. 

grondwater simulatie