Ga naar inhoud

Gebouwsimulatie

Elk gebouw moet voldoen aan de comfort- en hygiëne-eisen van de gebruikers op een energetisch zuinige, duurzame en liefst nog economisch optimale wijze. Om dit te bekomen, dient men te beginnen met het gebouwontwerp, maar dient men ook in te grijpen in de installaties voor verwarmen, koelen en ventileren. Ingegeven door de stijgende trend op vlak van energieprestatie, moet dit gepaard gaan met met zo weinig mogelijk primair energieverbruik.

gebouwsimulatie 3Dsysteemsimulatie

Klassieke warmteverlies- en koellast berekenen zijn beproefde rekeningsmethodes om HVAC-installaties (koeling, verwarming, ventilatie, opwekking, afgifte, distributie...) te ontwerpen. Maar deze methodieken richten zich vooral op de berekening van de pieklast, een omstandigheid die zich op jaarbasis slechts sporadisch voordoet. Ze doen geen uitspraak over het totale energieverbruik van het gebouw, het aantal oververhittingsuren, impact van de daglichttoetreding op het comfort of de optimale manier van regeling. 

gebouwsimulatie TRNSYS

Deze parameters kan je kwantificeren door een dynamische simulatie uit te voeren. Een gebouwsimulatie bestaat uit volgende parameters:

 1. model van het gebouw, met daarin alle variabelen die impact hebben op het comfort en energieverbruik van het gebouw
 2. gebruik van het gebouw (openingsuren, bezettting...)
 3. weerdata, meestal van een standaard klimaatjaar, maar kan ook van een extremer jaar incl info over zoninstraling
 4. comforteisen
 5. informatie mbt installaties voor verwarming, koeling, ventilatie, verlichting

Resultaat van de dynamische simulatie van het gebouw zijn oa:

 • energievraag verwarming en koeling in MWh per jaar
 • binnencomfort per lokaal
 • impact van eventuele aanpassingen aan het conceptuele ontwerp op comfort, energieverbruik, daglichttoetreding...
 • jaarbelastingduurcurves verwarming en koeling
 • dimensionering van de betonkernactivering
 • onontbeerlijk voor de klassificatie van gebouwen conform BREEAM, LEED en andere benchmark
 • ontwerp van Bijna-Energie-Neutrale gebouwen (BEN), Net Zero Energy Buildings (NZEB), passieve en actieve gebouwen

uitkomst gebouwsimulatie