Ga naar inhoud

Milieuvergunning

Terra Energy staat u bij in het volledige traject dat doorlopen dient te worden om een milieuvergunning voor uw geothermische installatie te bekomen. Zowel de warmtepomp als de boringen voor KWO en BEO zijn vergunningsplichtig in het kader van VLAREM. In verschillende situaties is voor de toepassing van een warmtepompsysteem een melding (klasse 3) of vergunning (klasse 2 & 1) nodig, en dient men te voldoen aan bepaalde milieuvoorwaarden. VLAREM I bepaalt wanneer een melding gedaan moet worden dan wel een milieuvergunning aangevraagd moet worden. VLAREM II geeft aan welke algemene milieuvoorwaarden gesteld moeten worden. 

wetgeving geothermie warmtepomp Vlarem

De volledige wetgeving van VLAREM kan u hier raadplegen.