Ga naar inhoud

Terra Energy uitgenodigd op World Geothermal Congress

Toegevoegd op 20 maart 2015 Terug naar overzicht
Terra Energy uitgenodigd op World Geothermal Congress

Op WGC-2015 te Melbourne is Terra Energy gevraagd om tesamen met Vito, UMons en BGD een 'country update' maken aangaande de geothermische stand van zaken voor België

In navolging van onze bijdrage aan eerdere conferenties (vb EGC - Pisa 2013) is Terra Energy opnieuw gevraagd om een rapport op te maken voor het gebruik van geothermische energie in België. Dit gaat over alle vormen van geothermie (diep - ondiep), met zowel de huidige toestand als het potentieel voor de toekomst voor zowel elektriciteits- als warmteproductie. 

Teneinde een zo volledig mogelijk beeld te krijgen hebben complementaire partijen op de verschillende beleidsniveau's de handen in elkaar geslagen. Dit is aan Vlaamse zijde de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) , aan Waalse zijde de Universiteit van Bergen (UMons). Verder is de Belgische Geologische Dienst (BGD) betrokken partij als Federale specialist in deze materie. Tot slot vervoegt Terra Energy als onafhankelijke, gespecialiseerde onderzoeks- en studiepartner met een goede voeling van de markt het team.

Alle informatie over dit congres (19-24 april 2015 te Melbourne) is terug te vinden op deze locatie.

Het programma van de conferentie is hier te lezen.

De paper met de 'Country update for Belgium' kan je hier downloaden.