Ga naar inhoud

Smart geothermal controller

Toegevoegd op 27 april 2015 Terug naar overzicht
Smart geothermal controller

Een kleine, particuliere geothermische installatie heeft een geringe, quasi verwaarloosbare impact op de ondergrond. Slechts zéér locaal zal de bodem thermisch verstoord worden maar dat is beperkt. Daarbij komt dat bij een kleine warmtepompinstallatie de ondergrond gedeeltelijk of volledig terug zal 'recupereren' of 'regenereren' tijdens de zomerperiode, m.a.w. de bodem zal van nature uit terug opwarmen.

Een grote, geothermische installatie (verticale sondes met 10 boringen of meer, type BEO of boorgat-energieopslag) zal bij onoordeelkundig gebruik en een éénzijdige belasting (bv. enkel verwarmen in de winter via warmtepomp) systematisch afkoelen/opwarmen en in een verzadigingstoestand terecht komen (uitputtingsverschijnselen). Daarbij zal het niet langer mogelijk zijn om de hernieuwbare bodemenergie te benutten, dit resulteert in het niet bereiken van de gewenste energiebesparing tot zelfs stopzetting van de installatie (in exterme omstandigheden). Vandaag de dag wordt hierop géén enkele controle uitgevoerd, er wordt energie in/uit de bodem gestopt/onttrokken naar believen. Je kan dit vermijden met de Smart Geothermal Controller.

Wat doet de Smart Goethermal Controller?

Pumping geothermal heat ? Keep your thermal battery filled !

De Smart Geothermal Controller is een automatisch regelsysteem gebaseerd op Dynamic Programming, dat het BEO-systeem superviseert en op gecontroleerde wijze het energietransport van en naar de bodem organiseert. Initieel zal het controlesysteem geparametreerd worden op basis van de concrete projectspecificaties en verwacht energieprofiel, maar op geregelde tijdstippen zal het controle-algoritme bijgewerkt / geoptimaliseerd worden aan de hand van het concrete energieprofiel.

Dit resulteert in een gebalanceerd gebruik van de bodemenergie met als resultaat een maximale energiebesparing. Verder zal de Smart Geothermal Controller toelaten dat een bepaald minimum verwarmingsvermogen tijdens de winter (en overeenkomstig koelvermogen tijdens de zomer) kan gegarandeerd worden over het ganse seizoen. Dit leidt tot een fors lagere investering in piekkoeling en piekverwarming. Bij een ongecontroleerd BEO-systeem is het nodig rekening te houden met de noodzaak tot dergelijke investering of zal men uitputting naar het eind van het koelseizoen moeten aanvaarden.

Is deze tool overal toepasbaar?

De Smart Geothermal Controller is toepasbaar op middelgrote tot grote BEO-systemen (boorgat-energie-opslag), een alternatieve tool voor KWO-systemen (koude-warmteopslag) vraagt een andere benadering doch is in ontwikkeling. Voor kleine, particuliere installaties is het regelsysteem minder zinvol om de hoger aangehaalde redenen.

Meer info?

Heeft u vragen over de Smart Geothermal Controller ? Neem vrijblijvend contact op met ons.