Ga naar inhoud

Ontwerpstudie

De ontwerpstudie heeft tot doel het definitief vastleggen van dimensies, rendementen en randvoorwaarden. Na het vastleggen van de uitgangspunten, rekenen we verschillende scenarios door om zo tot een optimaal systeem te komen. De resultaten van deze parameterstudie rapporteren we in de ontwerpstudie, waarbij we ook een voorstel doen als optimale configuratie.

Bij aanvaarding van de ontwerpstudie vangen we aan met het lastenboek, waarin alle modaliteiten, randvoorwaarden en rendementen vastgelegd wordt. Dit bestek kan beschrijvend of prestatiegericht uitgewerkt worden.