Ga naar inhoud

Optimalisatie

Op basis van de monitoringsgegevens kan er dan besloten worden om de installatie, waar nodig, bij te sturen. Dit bijsturen wordt steeds gedaan gebaseerd op een afweging van de kosten en de baten. Welke kosten vertegenwoordigen die aanpassingen en welke baten (verlenging levensduur, energiekostenbesparing, rendementsverhoging, comfortverhoging...) staan daar tegenover. 

Op basis van de jarenlange ervaring met meetcampagnes die we hebben opgebouwd binnen VITO en ook binnen Terra Energy zijn wij de best geplaatste specialist om uw installatie objectief te beoordelen en u ook te assisteren in het optimalisatieproces.