Ga naar inhoud

Prestatiebestek

Het traditionele beschrijvende bestek bepaalt ondubbelzinnig met welke materialen en handelingen een installatie moet worden opgetrokken. Een prestatiebestek geeft alleen de prestatie-eisen weer, zeg maar de meetbare resultaten waaraan de installatie moet voldoen. Het staat de aannemer vrij om zelf de manier te bepalen hoe hij die resultaten zal bekomen. Zo krijgt de aannemer een zekere vrijheid om innovatieve producten en technieken te gebruiken. 

prestatiebestek

Groot voordeel voor de bouwheer is dat deze een resultaatsverbintenis aangaat met zijn aannemer, waar een beschrijvend bestek eerder een middelenverbintenis is. Zonder de juiste finesses, materialen en modaliteiten van de technologie te kennen, kan een prestatiebestek er toch voor zorgen dat je als bouwheer/adviseur een deugdelijke installatie verkrijgt die warmte en koude levert conform de vastgelegde rendementen en aan de opgelegde vermogens en energiehoeveelheden per jaar. Voor vakspecifieke installaties zoals KWO en BEO worden vaak prestatiebestekken toegepast.