Ga naar inhoud

Referenties - Toegepast energieonderzoek

MIP GEOHEAT
MIP GEOHEAT

Met deze haalbaarheidstudie wil men de technische, economische en maatschappelijke barrières voor de ontwikkeling van diepe geothermie als bron van duurzame warmte in de Kempen in kaart brengen. De economische haalbaarheid van diepe geothermie in de Kempen zal ook onderzocht worden. In hoofdzaak richt de studie zich op de glastuinbouw- en de bouwsector met de vraag of diepe geothermie een alternatief kan vormen voor traditionele vormen van warmteopwekking.

MIP groene datacenters
MIP groene datacenters

Een studie waarin men streeft naar energie-neutrale datacenters door een combinatie van verschillende (bestaande) technieken. Daarbij wordt zowel gekeken naar de energieconsumptie als naar de valorisatie van de warmte die vrijkomt in het datacenter. In de studie komen zowel technische, ecologische als economische aspecten aan bod.

EU FP7-project RESILIENT 2012-2016
EU FP7-project RESILIENT 2012-2016

Het RESILIENT project is gericht op het ontwerpen, ontwikkelen, installeren en het streven naar energie-en milieuvoordelen van een nieuw geïntegreerd concept van de interconnectiviteit tussen gebouwen, distributed energy resources - DER en smart grids op wijkniveau.