Ga naar inhoud

Referenties - Energiebeleid en -strategie

Liaocheng - stadsontwikkeling
Liaocheng - stadsontwikkeling

Terra Energy heeft voor dit project een haalbaarheidsstudie/technology roadmap uitgevoerd, die de economische haalbaarheid illustreert van een aantal duurzame energieconcepten (diepe geothermie, ondiepe geothermie, biomassa, WKK, zonne-energie en windenergie).