Ga naar inhoud

Referenties

Aktief Invest - Leuven
Aktief Invest - Leuven

Het project combineert nieuwbouw met vernieuwbouw tot één nieuw gebouw, zowel organisatorisch (aan de binnenzijde) als visueel (aan de buitenzijde). Het project heeft een uitgesproken duurzame ambitie. De combinatie van hergebruik en nieuwbouw samen met een doorgedreven isolatie van de volledige bouwschil en de toepassing van hoogperformant schrijnwerk en beglazing, dynamische zonwering en Bodem Energie Opslag (BEO) verzekeren het nieuwe kantoorcomplex van een E-peil beter dan E50.

Ons Dak Maaseik
Ons Dak Maaseik

De werken aan het nieuwbouw kantoor van Ons Dak zijn afgerond. Dit duurzame kantoor bevindt zich vlak naast het oudekantoorgebouw van de huisvestingsmaatschappij!
De nieuwbouw kent een erg aangenaam binnenklimaat, zowel in de zomer als in de winter, dankzij de warmtepomp met BEO-veld.
Terra Energy stond in voor de vergunningsbegeleiding en het ontwerp van het BEO-veld met warmtepomp, in samenwerking met studiebureau Heedfeld uit Riemst.

Zorgcampus De Meers - Waregem
Zorgcampus De Meers - Waregem

Het OCMW van Waregem heeft voor de uitbreiding van de zorgcampus in de Schakelstraat gekozen voor een warmtepomp gekoppeld aan een ondergronds energieopslagsysteem bestaande uit verticale bodemwarmtewisselaars. Dit project kadert binnen een masterplan, waarvan de eerste stappen reeds genomen zijn midden jaren '90.

NMBS TIR - Leuven
NMBS TIR - Leuven

Het TIR-gebouw maakt deel uit van het projectn Leuven-Noord Pendelparking. Het kantoorgebouw heeft een totale oppervlakte van ongeveer 4.300 m² en doet dienst als dienstgebouw voor het eigen personeel, verdeeld over 3 afdelingen binnen de huidige NMBS Holding.

AZ Alma - Eeklo
AZ Alma - Eeklo

Het nieuwbouwziekenhuis komt aan de Ringlaan in Eeklo. Zowel AZ Alma campus eeklo als campus sijsele verhuizen volledig naar het nieuwe ziekenhuis. Dit bouwproject wordt het grootste ooit in de Meetjeslandse regio: het gaat om een investering van ruim 200 miljoen euro! Het zeven bouwlagen tellende ziekenhuis (verdieping -1, gelijkvloers en vijf verdiepingen) komt op een terrein van tien ha en zal plaats bieden aan 513 patiënten. Er zullen meer dan 110 artsen, 1.200 medewerkers en 125 vrijwilligers aan de slag gaan om patiënten uit de ruime Meetjeslandse regio dagelijks ‘Zorg met een hart’ aan te bieden.

Galaxy Studios - Mol
Galaxy Studios - Mol

Naast een opnamestudio kan je in de Galaxy Studios te Mol ook terecht voor het mixen, masteren en de postproductie van muziek, film en andere geluidstoepassingen. In de laatste uitbreiding van de Galaxy Studios heeft de eigenaar meteen ook een verduurzaming gepland. Daarom is er een KWO geïntegreerd, die zowel het bestaande als nieuw gedeelte voorziet van duurzame verwarming en koeling.

Liaocheng - stadsontwikkeling
Liaocheng - stadsontwikkeling

Terra Energy heeft voor dit project een haalbaarheidsstudie/technology roadmap uitgevoerd, die de economische haalbaarheid illustreert van een aantal duurzame energieconcepten (diepe geothermie, ondiepe geothermie, biomassa, WKK, zonne-energie en windenergie).

NATO - Evere
NATO - Evere

Het nieuw kantoor van NATO te Evere beslaat 250.000 m² en biedt plaats aan 4.000 personen. Daarmee is het één van de grootste bouwprojecten ooit in België. Terra Energy heeft voor dit project een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, waarbij de mogelijkheden van KWO, BEO, een warmtepomp, een WKK en een trigeneratie onderzocht zijn. Uiteindelijk heeft de bouwheer gekozen voor een warmtepomp met een BEO-veld, gekoppeld aan een WKK. Volgende stap was de TRT, waarop we dan ons lastenboek op gebaseerd hebben. Om een correcte installatie te garanderen, volgen we de aannemer ook op tijdens de werkzaamheden.

MIP GEOHEAT
MIP GEOHEAT

Met deze haalbaarheidstudie wil men de technische, economische en maatschappelijke barrières voor de ontwikkeling van diepe geothermie als bron van duurzame warmte in de Kempen in kaart brengen. De economische haalbaarheid van diepe geothermie in de Kempen zal ook onderzocht worden. In hoofdzaak richt de studie zich op de glastuinbouw- en de bouwsector met de vraag of diepe geothermie een alternatief kan vormen voor traditionele vormen van warmteopwekking.

MIP groene datacenters
MIP groene datacenters

Een studie waarin men streeft naar energie-neutrale datacenters door een combinatie van verschillende (bestaande) technieken. Daarbij wordt zowel gekeken naar de energieconsumptie als naar de valorisatie van de warmte die vrijkomt in het datacenter. In de studie komen zowel technische, ecologische als economische aspecten aan bod.

EU FP7-project RESILIENT 2012-2016
EU FP7-project RESILIENT 2012-2016

Het RESILIENT project is gericht op het ontwerpen, ontwikkelen, installeren en het streven naar energie-en milieuvoordelen van een nieuw geïntegreerd concept van de interconnectiviteit tussen gebouwen, distributed energy resources - DER en smart grids op wijkniveau.