Ga naar inhoud

Smart Controller

SMART BEO controller

Terra Energy heeft een SMART BEO controller ontwikkeld die het gebruik van een BEO optimaliseert en slimmer maakt. In een BEO-systeem kan er warmte en koude onttrokken of ge-injecteerd worden in de ondergrond. In de praktijk gebeurt dit door middel van een hydraulisch gesloten circuit dat bestaat uit een aantal verticale warmtewisselaars die elk in een boorgat ingebracht zijn. Door een aantal warmtewisselaars op een zekere afstand van elkaar te plaatsen, creëer je een opslagvolume.

smart BEO KWO warmtepomp controller

De SMART BEO controller fo Slimme BEO controller verzekert dat het BEO-veld zo efficiënt mogelijk ge-implementeerd en ge-expoiteerd wordt. Concreet betekent dit aan de laagste installatie- en energiekost terwijl het BEO-veld toch een optimaal laad- en ontlaadproces ondergaat. 

SMART KWO controller

De regeling van een KWO-systeem is cruciaal. Binnen de grenzen van de vergunde debieten dient de nodige hoeveelheid energie geleverd te worden aan het gebouw, rekening houdend met de gewenste temperaturen die in de onttrekkings- en injectiebron beschikbaar zijn. Om een goede werking van een KWO over de jaren te bestendigen, is de regeling van cruciaal belang. Dankzij onze jarenlange ervaring, weten we heel goed welk type regeling van belang is voor welk type project en energievraag. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een SMART KWO controller. 

Daarenboven zorgt de SMART BEO/KWO controller er ook voor dat uw BEO/KWO-installatie en warmtepomp klaar zijn voor het SMART GRID, de energievoorziening van de toekomst.

slimme netten smart grid