Ga naar inhoud

Uitvoerings begeleiding

De kwaliteit van een BEO- en KWO-systeem hangt sterk af van de installatiekwaliteit. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de aannemer/installateur, gezien het door hem geïnstalleerde onderdeel er voor zorgt dat er over 30-50 jaar een grote energiekostenbesparing kan gerealiseerd worden. Daarenboven is het praktisch onmogelijk om achteraf de installatie te controleren, omdat 90% van de installatieonderdelen onder de grond zitten. Daarom is het van belang dat de installatie van een geothermisch warmtepompsysteem opgevolgd wordt door de juiste man, op de juiste plaats op het juiste moment. Om de opdrachtgever ervan te gewissen dat het systeem kwaliteitsvol ge-installeerd wordt, voeren wij onderandere steekproefsgewijs controles uit in de installatiefase van het project. Daarenboven is het in de exploitatie schier onmogelijk om nog aanpassingen aan de geothermische installatie uit te voeren. Dit doet een geothermische warmtepomp sterk verschillen van een klassieke HVAC-installatie. 

werf warmtepomp BEO UZA Antwerpen